Galéria

Hotové byty – Spoločné priestory k 22.12.2017


Hotové byty – Holobyty k 22.12.2017


Hotové byty – Exteriér


Priebeh výstavby – Stav k 30.07.2013


Priebeh výstavby – Stav k 03.07.2012


Priebeh výstavby – Stav k 27.06.2012


Priebeh výstavby – Stav k 25.10.2011


Priebeh výstavby – Stav k 15.10.2010


Priebeh výstavby – Stav k 06.06.2010


Priebeh výstavby – Stav k 13.05.2010


Priebeh výstavby – Stav k 30.04.2010


Priebeh výstavby – Stav k 31.12.2009


Priebeh výstavby – Stav k 31.12.2008


Vizualizácie


Okolie